Konstnärer/Bengt Lindström

Bengt Lindström

Bengt Lindström flyttade till Ramsås i Säbrå landskommun 1935. Han tog studentexamen i Härnösand och flyttade 1944 till Stockholm, där han under en kort period studerade vid Konstfack i Stockholm och därefter på Grünewalds målarskola i Stockholm.

Från 1948 bodde och verkade han i Paris, där han studerade vid André Lhotes och Fernand Légers målarskolor. Somrarna tillbringade han i Sverige, där han hade en ateljé i Essvik utanför Sundsvall där han sedan 2004 var permanent bosatt.

 

Efter tidiga målningar i kubistisk riktning utvecklade han ett färgsprakande och spontant figurmåleri med anknytning till COBRA-gruppen. Med kraftiga penseldrag i breda stråk målade han groteska gestalter med stark utstrålning. [1]

År 1954 hade Bengt Lindström sin första separatutställning i Sverige. Det internationella genombrottet kom efter en utställning i Paris 1958.

 

Christina Kartaja Svensson

Hello, my name is Christina, I come from Baltic Sea line. I’m a professional artist. I studied at Fine Art College. I work in my own Art studio PICASSA and teach Fine Arts in Studieförbundet Vuxenskolan. I have had 7 solo expositions in the EU and Sweden.

You can see some of my works in Saatchi Art Gallery USA, Tradera Sweden and other online galleries. My style of paintings is modern impressionism. I paint a lot of flowers, animals, landscapes, galaxies, astronauts, abstractions, and nudity. I paint with watercolor, tempera, acrylic and oil on paper and canvas.
You are welcome!
Sincerely yours,
Christina

Henning Hougaard

Bengt Lindström flyttade till Ramsås i Säbrå landskommun 1935. Han tog studentexamen i Härnösand och flyttade 1944 till Stockholm, där han under en kort period studerade vid Konstfack i Stockholm och därefter på Grünewalds målarskola i Stockholm.

Från 1948 bodde och verkade han i Paris, där han studerade vid André Lhotes och Fernand Légers målarskolor. Somrarna tillbringade han i Sverige, där han hade en ateljé i Essvik utanför Sundsvall där han sedan 2004 var permanent bosatt.

 

Efter tidiga målningar i kubistisk riktning utvecklade han ett färgsprakande och spontant figurmåleri med anknytning till COBRA-gruppen. Med kraftiga penseldrag i breda stråk målade han groteska gestalter med stark utstrålning. [1]

År 1954 hade Bengt Lindström sin första separatutställning i Sverige. Det internationella genombrottet kom efter en utställning i Paris 1958.

 

Olga Sternyk

Hello, my name is Christina, I come from Baltic Sea line. I’m a professional artist. I studied at Fine Art College. I work in my own Art studio PICASSA and teach Fine Arts in Studieförbundet Vuxenskolan. I have had 7 solo expositions in the EU and Sweden.

You can see some of my works in Saatchi Art Gallery USA, Tradera Sweden and other online galleries. My style of paintings is modern impressionism. I paint a lot of flowers, animals, landscapes, galaxies, astronauts, abstractions, and nudity. I paint with watercolor, tempera, acrylic and oil on paper and canvas.
You are welcome!
Sincerely yours,
Christina

Saritha Turunen

Bengt Lindström flyttade till Ramsås i Säbrå landskommun 1935. Han tog studentexamen i Härnösand och flyttade 1944 till Stockholm, där han under en kort period studerade vid Konstfack i Stockholm och därefter på Grünewalds målarskola i Stockholm.

Från 1948 bodde och verkade han i Paris, där han studerade vid André Lhotes och Fernand Légers målarskolor. Somrarna tillbringade han i Sverige, där han hade en ateljé i Essvik utanför Sundsvall där han sedan 2004 var permanent bosatt.

 

Efter tidiga målningar i kubistisk riktning utvecklade han ett färgsprakande och spontant figurmåleri med anknytning till COBRA-gruppen. Med kraftiga penseldrag i breda stråk målade han groteska gestalter med stark utstrålning. [1]

År 1954 hade Bengt Lindström sin första separatutställning i Sverige. Det internationella genombrottet kom efter en utställning i Paris 1958.

 

Konstnärer/Ingvar Andersson

Ingvar Andersson

Hello, my name is Christina, I come from Baltic Sea line. I’m a professional artist. I studied at Fine Art College. I work in my own Art studio PICASSA and teach Fine Arts in Studieförbundet Vuxenskolan. I have had 7 solo expositions in the EU and Sweden.

You can see some of my works in Saatchi Art Gallery USA, Tradera Sweden and other online galleries. My style of paintings is modern impressionism. I paint a lot of flowers, animals, landscapes, galaxies, astronauts, abstractions, and nudity. I paint with watercolor, tempera, acrylic and oil on paper and canvas.
You are welcome!
Sincerely yours,
Christina

Konstnärer/Ebbe Skoglund

Ebbe Skoglund

Bengt Lindström flyttade till Ramsås i Säbrå landskommun 1935. Han tog studentexamen i Härnösand och flyttade 1944 till Stockholm, där han under en kort period studerade vid Konstfack i Stockholm och därefter på Grünewalds målarskola i Stockholm.

Från 1948 bodde och verkade han i Paris, där han studerade vid André Lhotes och Fernand Légers målarskolor. Somrarna tillbringade han i Sverige, där han hade en ateljé i Essvik utanför Sundsvall där han sedan 2004 var permanent bosatt.

 

Efter tidiga målningar i kubistisk riktning utvecklade han ett färgsprakande och spontant figurmåleri med anknytning till COBRA-gruppen. Med kraftiga penseldrag i breda stråk målade han groteska gestalter med stark utstrålning. [1]

År 1954 hade Bengt Lindström sin första separatutställning i Sverige. Det internationella genombrottet kom efter en utställning i Paris 1958.

 

Konstnärer/Anna Stina Purk

Anna Stina Purk

Hello, my name is Christina, I come from Baltic Sea line. I’m a professional artist. I studied at Fine Art College. I work in my own Art studio PICASSA and teach Fine Arts in Studieförbundet Vuxenskolan. I have had 7 solo expositions in the EU and Sweden.

You can see some of my works in Saatchi Art Gallery USA, Tradera Sweden and other online galleries. My style of paintings is modern impressionism. I paint a lot of flowers, animals, landscapes, galaxies, astronauts, abstractions, and nudity. I paint with watercolor, tempera, acrylic and oil on paper and canvas.
You are welcome!
Sincerely yours,
Christina

Varukorg