Dataskyddspolicy

Vi är måna om din personliga integritet

Andre art ansvarar för all personlig information som du förser oss med. För Andre art är det viktigt att du som kund ska känna dig trygg vid besök på vår hemsida och din personliga integritet är en viktig angelägenhet som vi särskilt beaktar i alla våra affärsprocesser. https://www.andre-art.se

För att du ska kunna utnyttja våra tjänster behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. I denna Personuppgiftspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Andre art är personuppgiftsansvarig

Andre art är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Som personuppgiftsansvarig tar Andre art ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller får ta del av vid köp, när du prenumererar på nyhetsbrev eller skapar ett personligt konto på Andre art. 

Andre art är personuppgiftsansvarig

Medborgargatan 8 

693 30 Degerfors

Organisationsnummer: 701123 xxxx

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, kommentarer vid beställningar och, om betalning sker mot faktura, ditt personnummer. Vi kan själva komma att samla in finansiell information och information om dina köpvanor hos oss. Se mer under avsnitt 4 nedan.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Behandling med stöd av ditt samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Andre art behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.  

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Andre art. I sådant fall kommer Andre art inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du samtyckt till.

Behandling för att fullgöra våra åtaganden mot dig

Dina personuppgifter används av Andre art för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan handla om att leverera de varor du beställt, avisera paketleverans via SMS, samt utföra kreditkontroll (för det syftet kan vi även spara uppgifter om dröjsmål med betalningar).

Behandling som är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen

Dina uppgifter lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Det innebär att vi, med beaktande av våra kommersiella intressen, kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via olika typer av informations- och marknadsföringskanaler.

För att ge dig en bättre upplevelse och personliga och relevanta erbjudanden via onlineannonsering följer vi dina köpvanor när du besöker Andre art hemsida. För det ändamålet använder vi cookies och andra analysverktyg

Du har givetvis möjlighet att när som helst meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Andre art behandlar personuppgifter om dig som är representant för ett företag som i sin tur är kund hos Andre art, för att fullgöra våra åtaganden mot kunden och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan exempelvis handla om att leverera varor till kunden eller avisera paketleverans via SMS. Om några problem uppstår när vi skall leverera varor till kunden kommer vi att använda uppgifterna för att komma i kontakt med kunden.

Hur använder vi dina uppgifter?

Vi använder cookies och andra verktyg för webbanalys för att automatiskt samla in information om dig när du använder Andre art hemsidor och leverera en bättre upplevelse på Andre-arts hemsidor.

Till vem överför vi dina uppgifter?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för Andre art räkning för de syften som beskrivs i den här personuppgiftspolicyn och som därigenom kan komma att ha tillfällig tillgång till personuppgifter.

Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt Andre art instruktioner. Vi kräver vidare att våra affärspartners använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag. 

För att kunna upprätthålla en hög servicegrad kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss. Det innebär, exempelvis, 

  • att dina uppgifter lagras hos våra leverantörer av IT-tjänster,
  • att vi vidarebefordrar personuppgifter till leverantörer och speditörer i samband med leveranser,
  • att tryckerier kan få dina adressuppgifter för printning av dina adressuppgifter vid utskick av postala kunderbjudanden,
  • att olika samarbetspartners kan få dina personuppgifter för att ge dig anpassade erbjudanden i digitala kanaler som baseras på din besöks- och köphistorik,
  • att vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysningsföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran,
  • att uppgifter om ditt besök på vår webbsida överförs till Google i USA genom Google Analytics, uppgifter om skyddsåtgärder finns på support.google.com,
  • att personuppgifter kan komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata iPiccolos rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, och
  • att vi kan komma att dela din information till en potentiell köpare eller säljare om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar. Vid ett förvärv av Andre art eller dess tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras till tredje part.

Utöver vad som anges ovan förmedlar/säljer/byter vi aldrig dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Andre art. 

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. På Andre art skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering. Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt dina personuppgifter.

Rätten till dina personuppgifter

Rättelse, tillägg eller radering – Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och Andre art (t.ex. Obetalda fakturor), att det inte finns någon rättslig förpliktelse för Andre art att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.

Begränsning av behandling och dataportabilitet – Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina Personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format, för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.

Förfrågningar och klagomål – Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna Personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta oss. Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter. Vänligen kontakta oss om du är missnöjd med vår behandling av dina Personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål.

Din integritet är väldigt viktigt för oss! Vi strävar alltid efter att skydda dina Personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.

Varukorg