andre art

Följerätt

SÅ HÄR REDOVISAR DU EN FÖRSÄLJNING

Alla som är yrkesmässigt verksamma på konstmarknaden som säljare förmedlare eller köpare är enligt lagen skyldiga att redovisa ersättningsgrundande försäljningar till Bildupphovsrätt. Redovisningen ska lämnas minst en gång per år och omfatta all den ersättningsgrundande försäljning som förekommit närmast föregående kalenderår.

https://bildupphovsratt.se/foljeratt#foljeratt-for-upphovspersoner

 

Varukorg